MASSAGEPRAKTIJK RUMAH SENANG
Voor massages, blessurepreventie, advies en begeleiding -  Reiki en Healing behandelingen

Blessure preventie

  • Primaire preventie: het voorkomen van het ontstaan van een blessure
  • Secundaire preventie: onderkennen van vroeg symptomen van een blessure (prestatie daling, lichamelijke klachten, langzamer herstel, slechte eetlust, slecht slapen)
  • Tertiaire preventie: gericht om bij een acute blessure het herstel te bevorderen en herhaling te voorkomen

Onstaan blessure?

  • Blessures ontstaan doordat de belasting groter is dan de belastbaarheid (overbelasting)
  • Onvoldoende herstel. Door de belasting groter te maken dan de belastbaarheid wordt de belastbaarheid van het lichaam vergroot, hierdoor ontstaan aanpassingen in het gehele lichaam, herstel is hierbij belangrijk
  • Externe factoren: schoeisel, weersomstandigheden, ondergrond, etc

Gevolgen overbelasting?
Door overbelasting raken spieren vermoeid en indien spieren dan niet in de gelegenheid worden gesteld om zich te herstellen, zal o.a. spierstijfheid ontstaan, de spanning in de spieren wordt groter, de stofwisseling (doorbloeding) wordt minder , beschadig spiercellen treedt op en er ontstaan spierverkortingen en spierverhardingen en mede daardoor een disbalans van krachten op de gewrichten

Ontstaan spier/peesletsel?
Eerste Fase:
- Hogere spierspanning
- Spierverhardingen (myogelosen)
- Stijve en pijnlijke spieren
- Ochtendstijfheid
- Startpijn

Indien deze symptomen niet onderkend worden en de trainingsintensiteit en trainingsomvang gelijk blijven, komen we in fase twee

Tweede Fase:
- Symptomen fase 1,
- Pijn bij palpatie,
- Lichte pijn in rust,
- Pijn bij het rekken,
- Stijve spieren tijdens bewegen, die voor lokaal snel vermoeid zijn

Tot en met fase twee kan met adequate zorgverlening door sportmasseur het geheel naar de norm terug gebracht worden

Derde Fase:
- Beginnende disbalans van spieren en bewegingen
- Pijn in het begin van een belasting
- Meer pijn bij rek en bij weerstand
- Coördinatiestoornissen
- Micro beschadigingen van he spierweefsel
- Sporten in onmogelijk
- Ontstaan van spierbeschadigingen
- Balansverstoringen nu ook op omliggende gewrichten
- Ontstaan partiële spier-peesrupturen overgaand in totale rupturen

Hierbij zal de sportmasseur doorverwijzen naar (sport) fysiotherapeut, sportarts, huisarts

Een blessure en dan?
Laat je deskundig adviseren en behandelen door o.a. een sportmasseur, (sport) fysiotherapeut, sportarts, huisarts
Ga niet in op advies van mensen die er niet voor geleerd hebben, ook al bedoelen ze dit goed
Internet is een bron van informatie maar laat je hierdoor niet misleiden want niet alle informatie klopt
Hier kunt u content plaatsen.

Deze tekst past u aan door erop te klikken.