MASSAGEPRAKTIJK RUMAH SENANG
Voor massages, blessurepreventie, advies en begeleiding -  Reiki en Healing behandelingen

Reiki


Wat is Reiki?
Reiki is Japans en bestaat eigelijk uit twee woorden Rei en Ki. Rei staat voor geest of ziel. Ki staat voor levensenergie. Als alternatieve geneeswijze is Reiki in de eerste plaats gebaseerd op de overdracht van energie tussen de therapeut en de patiënt. Reiki helpt vervelende aandoeningen te voorkomen of, in sommige gevallen, makkelijker te genezen. Het wil in geen geval de gebruikelijke geneeskunde vervangen, wél aanvullen en ondersteunen.

Hoe ziet een reiki behandeling er uit?
In het algemeen kun je zeggen dat je op een stoel zit of op een behandeltafel ligt. De therapeut zal dan zijn of haar handen op de verschillende plaatsen van ons lichaam leggen. Deze plaatsen op het lichaam komen overeen met de zeven chakra’s. Hierdoor zal de energie die vrijkomt door het lichaam gaan stromen en zullen de eventuele blokkades opgeheven worden.

Foto door Diego PH van Unsplash

Groeiende bewustwording
Zoals dat zo vaak het geval is met alternatieve geneeswijzen, kwam ook reiki vanuit Japan naar ons overwaaien. Het is een geneeswijze die nu ook hier aan populariteit wint. Dat is het gevolg van onze grotere bewustwording van het belang van onze gezondheid. In plaats van altijd eerst naar pillen te grijpen, zoeken we eerst naar minder drastisch oplossingen. Daardoor wordt de stap naar alternatieve geneeswijzen zoals reiki steeds kleiner.

Paranormale therapie
Reiki of paranormale therapie heeft Japanner Mikao Usui als geestelijk vader. Daarbij ging hij ervan uit dat iedereen over een dosis energie beschikt. Die levensenergie wordt gesimuleerd door onze handen. Reiki beschouwt ons lichaam, onze geest en ziel als één geheel. Tijdens een behandeling legt de therapeut zijn handen op de plaats waar we bijvoorbeeld pijn ervaren. Hij gaat er vanuit dat daar je energie geblokkeerd is en dat hij die weer vrij moet maken.

Universele energie
Reiki werkt met universele energie en is op daardoor vergelijkbaar met andere alternatieve geneeswijzen zoals shiatsu en acupunctuur. Volgens de Chinese filosofie is deze universele energie de onmisbare levenskracht we in alle levende wezens aanwezig is. Reiki gebruikt deze universele energie vooral om het netwerk van energiebanen weer in evenwicht te brengen en te houden.

Lichaam, geest en ziel
In deze energiebanen kunnen blokkeringen ontstaan die onze ganse energiehuishouding in gevaar kunnen brengen. Al deze omdat energiebanen zijn met elkaar verbonden via vele knooppunten, in vaktermen bekend chakra’s genoemd. De reiki-healer maakt deze energieblokkades ongedaan. Dat doet hij door extra energie door ons lichaam te laten stromen.

Kosmos
Reiki werkt niet met persoonlijke energie, maar met energie uit de kosmos. Via de zogenaamde sub chakra’s in onze handpalmen, stroomt die kosmische energie even goed door ons eigen lichaam en geest als door die van derden en wordt zowel door handoplegging als vanop een afstand gestuurd. Zo worden disharmonieën in alle lichaamsdelen opgeheven. Reiki heeft een positieve invloed op alles waar energie aan te pas komst. Naast mensen is reiki dus ook geschikt bij dieren, planten, voorwerpen en situaties.

Deugddoende ervaring
Reiki wordt ingezet bij klachten van fysieke, emotionele en mentale problemen. Reiki wordt lang niet alleen gebruikt bij gezondheidsklachten, maar ook voor het verbeteren van onze levenskwaliteit.

Geneeswijze
Reiki is voor diegenen die erin geloven vooral een positieve en deugddoende ervaring. Het gaat daarbij niet zozeer om een behandeling, maar om een manier van leven om rust en evenwicht te vinden.

Gezond
Een reiki behandeling is ook geschikt voor wie niet ziek is maar rust en ontspanning nastreeft. Tijdens de behandeling zitten patiënten gekleed op een stoel of liggend op behandeltafel. De reiki-meester legt zijn of haar handen op verschillende plaatsen op ons lichaam. Die plaatsen komen overeen met onze zeven chakra’s. Die bevinden zich op of juist boven ons lichaam. De vrijgekomen energie stroomt vervolgens door ons lichaam.

Resultaten
Een reiki- behandeling zorgt voor de meest uiteenlopende reacties en resultaten zoals:

 • Een warm en heerlijk gevoel
 • Tintelingen in het gehele lichaam
 • Een ontspannen en rustig gevoel
 • Beter slapen
 • Soms hevig transpireren
 • Lawaaierige ingewanden
 • Een grote en onweerstaanbare drang om te praten
 • Een angstig gevoel
 • Verdriet, plotse boosheid of… vrolijkheid en uitgelatenheid
 • Het tijdig afbreken en afvoeren van giftige afvalstoffen
 • De werking van onze organen wordt extra gestimuleerd
 • Onze hormonen komen in evenwicht
 • Ons zelf genezend vermogen wordt bevordert


Nieuw evenwicht

Dankzij je herwonnen evenwicht moet je na een behandeling meestal meer naar het toilet. Allerlei eerder onschuldige nevenwerkingen kunnen wekenlang duren. De meerderheid van de patiënten zijn veel rustiger, slapen beter en voelen zich opgelucht. Een behandeling kan zowel bij de therapeut zelf als bij de patiënt worden uitgevoerd.

Zonder effect
Een reiki behandeling werkt niet altijd even goed. Het heeft zelfs geen enkel effect als de patiënt:

 • Te hoge verwachtingen koestert en een bepaald resultaat nastreeft
 • Zich bewust of onbewust afsluit voor de reiki-energie
 • De aandacht die hij of zij krijgt door zijn ziekte niet wilt verliezen
 • Als hij of zij zijn ongezonde levensstijl niet wilt opgeven
 • Moeite heeft met de fysieke aanrakingen door de reiki-meester


Niet altijd geschikt
Een behandeling met reiki is niet altijd geschikt. Dat is zo ingeval van:

 • Botbreuken
 • Tijdens een behandeling na een hartinfarct
 • Voor of na een operatieve ingreep