MASSAGEPRAKTIJK RUMAH SENANG
Voor massages, blessurepreventie, advies en begeleiding -  Reiki en Healing behandelingen

Verwerking persoonsgegevens

Sportmassage Walcheren, gevestigd aan Zomeraagt 39, 4386 EK Vlissingen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Sportmassage Walcheren,
www.sportmassagewalcheren.nl
Zomeraagt 39
4386 EK Vlissingen
+31611151330

Robert-Jan Sies is de Functionaris Gegevensbescherming van Sportmassage Walcheren hij is te bereiken via contactformulier

Verwerking persoonsgegevens
Sportmassage Walcheren verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
·         Voor- en achternaam
·         Geboortedatum
·         Adresgegevens
·         Telefoonnummer
·         E-mailadres
·         Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Verwerking bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Sportmassage Walcheren verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jouw:
·         gezondheid, t.b.v. de massages (behandelplan)

Zoals aangegeven op de website en genoteerd in een klantdossier wordt er bij het eerste bezoek een anamnese afgenomen om het behandelplan te kunnen maken. Dit dossier is alleen door de masseur inzichtelijk en wordt niet gedigitaliseerd maar veilig opgeslagen.

Het doel en de grondslag van de verwerking persoonsgegevens Sportmassage Walcheren verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
·         Afhandelen van jou betalingen
·         Verzenden van de nieuwsbrief en/of reclamefolder
·         Bereikbaarheid indien nodig voor de uitvoering van de dienstverlening
·         Informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
·         Bij wettelijke verplichtingen, zoals het doen van belastingaangifte

Geautomatiseerde besluitvorming
Sportmassage Walcheren neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Sportmassage Walcheren) tussen zit.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Sportmassage Walcheren bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De volgende bewaartermijnen worden gehanteerd:
Klantenbestand bewaartermijn: Zolang je mijn klant bent.

Reden Personalia:
– Afhandeling betalingen
– Verzending nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Bereikbaarheid indien nodig voor de uitvoering van de dienstverlening
– Informeren over wijzigingen van diensten en producten
– Mijn diensten te kunnen leveren

Delen van persoonsgegevens met derden
Sportmassage Walcheren verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Sportmassage Walcheren gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen en bedrijven:
Strato: Voor het hosten van de Website
Gmail: voor het versturen van nieuwsberichten
MS Excel voor het maken van facturen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Sportmassage Walcheren gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt zelf via de nieuwsbrief je persoonsgegevens corrigeren of verwijderen of je kunt een verzoek tot inzage , correctie of verwijderen sturen via het contractformulier.  Sportmassage Walcheren zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek via het contactformulier
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Sportmassage Walcheren zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.
Sportmassage Walcheren wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging persoonsgegevens
Sportmassage Walcheren neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via het contactformulier